Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

0
1958

AV.MELTEM ERDİL

Anlaşmalı boşanmayı kısaca eşlerin hür iradeleriyle aralarındaki evlilik ilişkisinin sonlandırılması olarak tanımlayabiliriz. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için eşlerin en az bir yıl evli kalmaları gerekmektedir. Bu bir yıllık sürenin dolup dolmadığı hâkim tarafından kendiliğinden araştırılır. Bunun dışında eşlerin boşanma konusundaki iradelerinin örtüşmesi ve her iki tarafın da boşanmayı istemesi gerekmektedir.Anlaşmalı boşanma için ya taraflar birlikte başvuru yapmalıdırlar ya da eşlerden biri diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir.

Eşlerin birlikte başvuru yapması genellikle ortak bir boşanma dilekçesinin imzalanarak mahkemeye sunulması şeklinde olur. Bunun dışında eşlerden birinin tarafların kendi aralarında anlaştıklarını beyan eden bir dilekçeyi mahkemeye sunması da mümkündür. Ancak bu ihtimalde yargılama sırasında diğer eşe ulaşılarak anlaşmalı boşanma koşullarının gerçekten oluşup oluşmadığına bakılmaktadır. Belirtmek gerekir ki hâkim her iki tarafı da aynı anda birlikte dinlemektedir ve eşler boşanma iradelerini hâkime bizzat açıklamalıdırlar.

Anlaşmalı boşanmada en önemli husus, eşlerin boşanmanın hem mali sonuçları hem de çocukların durumu hakkında anlaşmış olmalarıdır. Eşler bu konularda anlaşamazlarsa artık anlaşmalı boşanmadan söz edilemeyecektir. Velayet konusunda anlaşmaları ancak mali hususlarda yahut nafaka konusunda anlaşma olmaması durumunda anlaşmalı boşanma söz konusu olamaz. Eşlerin tüm konularda uzlaşmaya varmaları, anlaşmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu anlaşmanın hâkim tarafından da uygun bulunması gerekmektedir.

Eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında anlaşmış olmaları ancak bu anlaşmanın hâkim tarafından uygun bulunmaması ihtimalinde ise hâkim, kendisinin uygun gördüğü değişiklikleri yaparak anlaşmanın son hâlini taraflara sunar. Taraflar, hâkimin uygun bulduğu düzenlemeyi kabul ederse anlaşma sağlanmış olarak kabul edilir. Aksi durumda ise anlaşmalı boşanmadan söz edilemeyecektir. Hâkimin tarafların iradeleriyle bağlı olduğu hususunu da belirtmek gerekir. Örneğin nafaka konusunda taraflar anlaşmış ve bir miktar belirlemişlerse nafaka miktarı hâkim tarafından arttırılamaz.

Belirtmek gerekir ki anlaşmalı boşanma eşlerden birinin tazminat, nafaka yahut diğer haklarından vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Burada önemli olan, eşlerin herhangi bir koşula bağlı olmadan maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka, çocukla kişisel ilişki kurulması hususu, çocuğun velayeti ve mallar konusunda anlaşmış olmalarıdır. Taraflar, kendi aralarında nafaka miktarında anlaşabilecekleri gibi nafaka talebinden vazgeçmeleri de mümkündür.

Anlaşmalı boşanma, yargılamanın uzun sürmemesi ve çekişmeli boşanmaya göre sürecin çabuk sonlanması noktasında önem arz etmektedir. Anlaşmalı boşanmanın şartları sağlandığı zaman tek celsede boşanmanın gerçekleşmesi mümkündür. Ancak gerekli şartlar sağlanamadığında boşanma çekişmeli hale dönüşecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here